Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Chứng nhận
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
Sedex Sedex GlobalGroup metal 2014-04-08 ~ 2015-04-09
Chứng nhận sản xuất
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
REACH REACH SGS Gold-plated (nickel-free) Material Testing report 2017-09-19 ~ 2020-09-19
REACH REACH SGS Test report on material of electroplated brass 2017-09-19 ~ 2020-09-19
REACH REACH SGS Test report of Nickel electroplating without nickel (nickel-free) material 2017-09-19 ~ 2020-09-19
REACH REACH SGS Test report on the material of Rose gold (no nickel) 2017-09-19 ~ 2020-09-19
Trademark
Hình ảnh Số nhãn hiệu Tên thương hiệu Danh mục thương hiệu Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
UL C70102000R001 UL Gifts & Crafts>>Key Chains-old 2020-05-17 ~ Đã xác minh
UL C70102038 UL Gifts & Crafts>>Key Chains-old 2020-05-19 ~ Đã xác minh

Nghiên cứu & Phát triển

There is/are Less than 5 People R&D Engineer(s) in the company.

Gửi email cho nhà cung cấp này